Photographer Chihaya Kaminokawa 神ノ川智早

神ノ川智早

神ノ川智早

WORKS

Nijiro Murakami

Nijiro Murakami

Nijiro Murakami

Nijiro Murakami

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

hobonichi・Ponte de Pie!

ShinBakumatsujunjoden

ShinBakumatsujunjoden

ShinBakumatsujunjoden

ShinBakumatsujunjoden

maiwai

maiwai

Eri Tachibana

Eri Tachibana

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Tsuka Kohei ・ Triple Impact

Cat’s ISSUE

Cat’s ISSUE

Cat’s ISSUE

Cat’s ISSUE

Romei

Romei

Romei

Romei

Romei

Romei

talkative 2016AW

talkative 2016AW

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

hobonichi+「a.」

Orphans

Orphans

Orphans

Orphans

Orphans

Orphans

Shinobu Sakagami

Shinobu Sakagami

Yamasato Ryota

Yamasato Ryota

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

Kujomarukenosatsujinjiken

sunshine to you!

sunshine to you!

sunshine to you!

sunshine to you!

sunshine to you!

sunshine to you!

sunshine to you!

sunshine to you!

hobonichi・ kubimaki

hobonichi・ kubimaki

hobonichi・ kubimaki

hobonichi・ kubimaki

hobonichi・ kubimaki

hobonichi・ kubimaki

Shuntaro Tanikawa & Akira Minagawa

Shuntaro Tanikawa & Akira Minagawa

Shuntaro Tanikawa & Akira Minagawa

Shuntaro Tanikawa & Akira Minagawa

talkative 2016SS

talkative 2016SS

talkative 2016SS

talkative 2016SS

talkative 2016SS

talkative 2016SS

udu textile

udu textile

udu textile

udu textile

udu textile

udu textile

udu textile

udu textile

hobonichi+a.

hobonichi+a.

tuperatupera

tuperatupera

talkative2015SS

talkative2015SS

talkative2015SS

talkative2015SS

iine

iine

iine

iine

iine

iine

Riisa Naka

Riisa Naka

Riisa Naka

Riisa Naka

YOU

YOU

Yasuhito Endo

Yasuhito Endo

Yasuhito Endo

Yasuhito Endo

Masumi Kuwata

Masumi Kuwata

Masumi Kuwata

Masumi Kuwata